گزارش تصویری دوازدهمین دوره نمایشگاه فرهنگی قرآنی صحیفه سبز 

اولین بخش از گزارش تصویری دوازدهمین دوره نمایشگاه که در آبان ماه سال 1395 برگزارشد، منتشر می‌شود.