دبیرخانه اجرایی نمایشگاه فرهنگی قرآنی صحیفه سبز مازندران


آدرس: مازندران، بابل، خیابان بازار، کوی سازمان تبلیغات، روبروی مهدیه آذربایجانی‌ها، مرکز دارالقرآن امام حسن مجتبی(ع)

شماره تماس ثابت:  32227240-011 و 32224919-011

شماره همراه: 09117811466


رایانامه: sahifesabz10@gmail.com