گزارش تصویری سیزدهمین دوره نمایشگاه فرهنگی قرآنی صحیفه سبز سری دوم

دومین بخش گزارش تصویری سیزدهمین دوره نمایشگاه از فضای کلی سالن نمایشگاه، منتشر می‌شود.